English Version
 

پیش نویس اساسنامه

 

نخستین کنفرانس بین المللی سازمان های غیردولتی فعال در حوزه کاهش تقاضای مواد کشورهای عضو اکو در تاریخ 15 تا 18 ژانویه 2011 برابر با 25 تا 28 دي ماه 1389 برگزار شد و در این نشست، اعضا بر تشکیل شبکه ای از سازمان های غیردولتی عضو اکو در حوزه ی کاهش تقاضا یا اچ آی وی با تمرکز بر کاهش آسیب و تقاضای مواد تاکید کردند و در پایان نیز پیش نویس اساسنامه شامل اهداف و موضوعات شبکه، جهت ارایه، بحث و اصلاح از طریق تجمیع نظرات و پیشنهادات اعضای شبکه تهیه شد.

یکی از اهداف اصلی همایش امسال نهایی کردن پیش نویس اساسنامه شبکه کاهش تقاضا مواد مخدر در منطقه اکو است.

برای اینکه نمایندگان سازمان های غیردولتی شرکت کننده در این کنفرانس بتوانند زودتر این پیش نویس را در اختیار داشته باشند و نظرات اصلاحی خود را مطرح کنند، فایل پی دی اف پیش نویس این اساسنامه در اینجا قرار داده شده است.

 http://www.ecoddr.com/Portals/2/Constitution_FA.pdf